لطفا کمی صبر کنید

نخستین جشنوارۀ ملی «کتاب نابینایی و کم‌بینایی» فراخوان داد

نخستین جشنوارۀ ملی «کتاب نابینایی و کم‌بینایی» در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.