لطفا کمی صبر کنید

علی نصیریان: اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند

نصیریان معتقد است یکی از مشکلاتی که تا به امروز موجب شده برخی آثار که در زمینه مسائل محیط زیستی ساخته می‌شود اثرگذار نباشد، سفارشی بودن آنهاست.