لطفا کمی صبر کنید

انتقادهای دادستان تهران به رسانه ملی

دادستان تهران در دیدار با رئیس صدا و سیما انتقاداتی را پیرامون نحوه پخش اخبار قضایی و محتوای حقوقی فیلم های تلویزیونی مطرح کرد.