لطفا کمی صبر کنید

آیا پروژه نفوذ رویای یک دیکتاتوری بزرگ جهانی در سر می‌پروراند؟

نمی‌دانیم در مقابل رایانه‌ها، موبایل‌های مجهز به دوربین و میکروفن چگونه به بخشی از یک طرح شیطانی تبدیل می شویم برای غلبه و تسخیر کل جهان.