لطفا کمی صبر کنید

یلدایی متفاوت در شبکه قرآن با ویژه برنامه «بوستان»

شبکه قرآن و معارف سیما با تدارک ویژه برنامه «بوستان»، یلدایی متفاوت را برای مخاطبان تلویزیون رقم خواهد زد.