لطفا کمی صبر کنید

اکران‌های ویژه «اشنوگل» برای مخاطبان

اصغری گفت: از تاریخ چهارم تا پانزدهم دی ماه «اشنوگل» را به جز سینماهای محدودی که دارد در دانشگاهها،فرهنگسراها،مساجد و...اکران می کنیم.