لطفا کمی صبر کنید

علی خوش لفظ به درجه رفیع شهادت نایل شد/خداحافظی با راوی وقتی مهتاب گم شد

علی خوش لفظ جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس و راوی کتاب "وقتی مهتاب گم شد" پس از تحمل سال ها رنج جانبازی به شهادت رسید.