لطفا کمی صبر کنید

حکم قاتل بنیتا تایید شد

ایلنا: براساس نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور حکم صادر شده برای قاتل بنیتا تایید شد.