لطفا کمی صبر کنید

راه اندازی 11 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی

ایلنا: معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین زیر ساخت ها در حوزه پژوهش، نیروی انسانی مستعد و علاقه مند به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی است که دانشگاه های علوم پزشکی باید جهت تحقق این مهم، سرمایه گذاری کنند تا کیفیت کارهای پژوهشی برای توسعه کشور افزایش یابد.