لطفا کمی صبر کنید

محمدعلی آهنگران: برخی‌روحانیون تئاتردیدن را در شأن طلبه‌ نمی‌دانند

- محمدعلی آهنگران می‌گوید بخشی از روحانیون ارتباطی با تئاتر ندارند و حضور در تئاتر را خلاف شان حوزوی و طلبه‌گی خود می‌دانند که او نقدهایی جدی به آن‌ها دارد.