لطفا کمی صبر کنید

ماجرای امربه‌معروف پادشاه مالزی توسط قاری ایرانی

خاطره عباس سلیمی ازمسابقات قرآن و امر به معروف کردن پادشاه مالزی را در اینجا بخوانید.