لطفا کمی صبر کنید

مالیات بر ارزش افزوده محصولات فرهنگی باید حذف شود

منصور لشکری قوچانی به تحلیل و بررسی مالیات بر ارزش افزوده و خروجی های آن در سینمای ایران پرداخت.