لطفا کمی صبر کنید

مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس اعلام شد

حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس شد.