لطفا کمی صبر کنید

ایجاد «شبکه نخبگان» استادان پژوهشگاه دانشگاه آزاد در آینده نزدیک

سرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «شبکه نخبگان» استادان این پژوهشگاه در آینده نزدیک ایجاد می‌شود.