لطفا کمی صبر کنید

مغفول ماندن جايگاه انسان در برنامه ريزي ها

معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: جايگاه انسان توسعه يافته در برنامه هاي توسعه اي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مغفول مانده است.