لطفا کمی صبر کنید

بومی سازی کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی

شرکتی دانش بنیان با استفاده از توان متخصصان ایرانی، کاتالیست مورد نیاز در صنایع پتروشیمی را برای نخستین بار در ایران تولید و دانش فنی آن را بومی سازی کرد.