لطفا کمی صبر کنید

پاسداشت زنده ياد ابوالفضل سپهر

مراسم زنده ياد ابوالفضل سپهر با حضور هنرمندان، نويسندگان و شاعران در موسسه فرهنگي اوج برگزار شد.