لطفا کمی صبر کنید

حدیث روز

امام هادی (ع): مصیبت برای بردبار یکی و برای نابردبار دوتاست.