لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران سالم است

ایلنا: معاون مرکز پایش آلودگی هوای محیط‌زیست استان تهران هوای تهران را در وضعیت سالم اعلام کرد.