لطفا کمی صبر کنید

سخت‌گیرانه در اجرای قانون هوای پاک برخورد می‌کنیم

ایلنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم از جمله حقوق شهروندی مردم است و هر بخشی که توانایی اجرای تکالیف و تعهدات خود را ندارد باید اعلام کند.