لطفا کمی صبر کنید

سازمان مرکزي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران فردا تعطيل است

در پي تداوم بارش برف، برودت هوا و لغزندگي، سازمان مرکزي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران فردا نهم بهمن تعطيل است.