لطفا کمی صبر کنید

مصحفی که پس از رحلت پیامبر(ص) نازل شد و امامان اخبار آینده را از آن نقل می‌کنند

حقایقى چون جایگاه پیامبر(ص) و فرزندان حضرت زهرا (س) بیان رویدادهاى آینده، یاد پیامبران و اوصیاى آنان، نام پادشاهان و حاکمان تا قیامت، در این مصحف آمده است تا آنجا که برخى امامان خبر دادن‌هاى خود را از آینده به آن مستند کرده‌اند.