لطفا کمی صبر کنید

عرصه «فیلم کوتاه» محل سیاه مشق نیست/ باید فاتحه سینمای فیلم کوتاه را خواند

پویا نبی گفت: فیلمسازان درجه یک فیلم کوتاه در حال له شدن زیر چرخ دنده های بروکراسی هستند.