لطفا کمی صبر کنید

شعله حسادت و به وجود آمدن طغیان در «شعله ور»/ تدوین مجدد لازم است

یک منتقد سینمایی در یادداشتی به ویژگی های فیلم سینمایی «شعله ور» اشاره و عنوان کرده است این فیلم با تدوینی مجدد اثری قابل قبول‌تر خواهد شد.