لطفا کمی صبر کنید

ثبت‌نام بیش از ۱۵هزار نفر ازاهل فرهنگ،هنر ورسانه برای بیمه تکمیلی

بیش از ۱۵ هزار نفر از خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور در سال جاری برای بهره مندی از مزایای بیمه تکمیلی ثبت نام کردند.