لطفا کمی صبر کنید

افشین هاشمی خان‌بابا می شود

افشین هاشمی نویسنده و کارگردان «شیرهای خان‌باباسلطنه» در جدیدترین اثر خود ایفای نقش می‌کند.