لطفا کمی صبر کنید

پنج شنبه ۱۷ اسفند، عضو رایگان در کتابخانه های عمومی سراسر کشور شوید

لیلا صباغی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان خرّم درّه:پنج شنبه ۱۷ اسفند می توانید تا پایان سال ۹۶ عضو رایگان کتابخانه شده و درسال۹۷ ازخدمات رایگان کتابخانه های عمومی سراسر کشور بهره مند گردید.