لطفا کمی صبر کنید

کتب خطی موجود در همدان کپک زده اند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: «ترویج دانایی جز با توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی حاصل نمی‌شود و هر امری که باید در جامعه صورت گیرد، ضرورت دارد بر مبنای دانایی و دانایی‌محوری استوار باشد.»