لطفا کمی صبر کنید

اسکار ۲۰۱۸ چه رکوردی را شکست؟

شمار بینندگان مراسم اسکار ۲۰۱۸ از شبکه ABC در مجموع به ۲۶.۵ میلیون نفر رسید که نسبت به آمار سال گذشته ۱۶ درصد کاهش دارد.