لطفا کمی صبر کنید

چگونه شاعرانی که از رهایی و آزادی می‌سرودند خودشان مستبد بوده‌اند

کتاب «ایدئولوژی و ادبیات (بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ)» نوشته محمدهاشم اکبریانی منتشر شد.