لطفا کمی صبر کنید

گزیده اشعار نوذر پرنگ در کتابی گردآوری شد

گزیده‌ای از اشعار نوذر پرنگ در قالب مجموعه گزینه اشعار نشر مروارید منتشر شد.