لطفا کمی صبر کنید

آلمان سوخت نداد شهنواز در ایران ماند/کلیه‌ها در حال از بین رفتن است

همایون شهنواز قرار بود برای ادامه مداوا به آلمان سفر کند اما به دلیل ندادن سوخت ازسوی کشور‌ آلمان به هواپیمایی که قرار بود وی را به این کشور منتقل کند، سفر منتفی شد.