لطفا کمی صبر کنید

کودکان کار دنیای اطراف را عکاسی کردند

نمایشگاه عکس «گواه» که حاصل نگاه کودکان کار به دنیاست، در هفته دوم اسفند ماه برگزار می‌شود.