لطفا کمی صبر کنید

کمپانی رویال شکسپیر شب شعرهای هنری برگزار می کند

کمپانی رویال شکسپیر انگلستان قصد دارد طی ۶ ماه شب شعرهای هنری را با حضور نویسندگان و اجراکنندگان سراسر انگلستان برگزار کند.