لطفا کمی صبر کنید

برگزیدگان مرحله انتخاب متون و طرح های نمایشی بخش بزرگسال اعلام شد

هیات انتخاب متون بخش بزرگسال هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک ۳۸ اثر را برای حضور در مرحله ارزیابی اجرا معرفی کرد.