لطفا کمی صبر کنید

صدا و سیما بودجه بندی مناسبی برای مستندمسابقه ها ندارد

عوامل مستند مسابقه «ضدگلوله» بیان کردند که صدا و سیما بودجه بندی و برنامه ریزی مناسبی برای مستندمسابقه هایی چون «ضدگلوله» ندارد.