لطفا کمی صبر کنید

جشنواره بزرگ تلویزیونی‌ها

تلویزیون تاثیرگذارترین رسانه در میان رسانه‌های امروز است و بخش قابل ملاحظه‌ای از فرهنگ، اندیشه و رفتار جامعه برگرفته از این رسانه است.