لطفا کمی صبر کنید

پخش تله پاتی به حوزه هنری واگذار شد

رحمان رضایی گفت: پخش فیلم تله پاتی را به حوزه هنری واگذار کردیم و منتظر جواب برای اعلام زمان اکران آن هستیم.