لطفا کمی صبر کنید

«همت» چگونه «همت» شد؟/ جای خالی یک «ایستاده در غبار» دیگر

«ماه همراه بچه‌هاست» از کتاب‌های مربوط به شهید همت است که وجوه مختلف این شخصیت را به تصویر کشیده و قابلیت این را دارد که یک نسخه سینمایی هم با اقتباس از آن ساخته شود.