لطفا کمی صبر کنید

تهران به روایتِ کودکان کار

نمایشگاه عکس «گواه» که حاصل نگاه کودکان کار به دنیاست، در هفته دوم اسفند ماه برگزار می‌شود.