لطفا کمی صبر کنید

زمان بازدید از نمایشگاه صنایع دستی تمدید شد

ساعت کاری بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی (عیدانه) که روز گذشته 15 اسفندماه افتتاح شد، یک ساعت افزایش پیدا کرد.