لطفا کمی صبر کنید

یادی از همایون شهنواز با انتشار عکسی ۲۲ساله

"همایون شهنواز هم اکنون به تاخت از ما گذشت تا در کنار رییسعلی‌ها و دریاقلی‌هایش از آن سوی زمان به ما بنگرد."