لطفا کمی صبر کنید

شاهد نابودی بسیاری از یادگاری‌های طبیعی کشور هستیم

یک کارشناس محیط زیست گفت: متاسفانه شاهد از بین رفتن بسیاری از این یادگارهای طبیعی در کشور هستیم.