لطفا کمی صبر کنید

انتشار ۵ میلیون نسخه کتاب توسط آستان قدس رضوی

رئیس بخش فرهنگی آستان قدس رضوی با ارائه آماری از فعالیت‌های این آستان در حوزه نشر گفت: از مقطع انقلاب تا امروز ۵ میلیون نسخه کتاب توسط آستان قدس چاپ شده است.