لطفا کمی صبر کنید

فضای تعاملی در «یک دقیقه و سیزده ثانیه» برای حل معضلات اجتماعی

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخورد ما با موضوع کارتن‌خوابی می‌تواند خوب باشد و می‌توانیم از فضای تاریخی و فرهنگی گذشته برای الگوسازی استفاده کنیم.