لطفا کمی صبر کنید

پیام محمدعلی معلم‌دامغانی درباره ۵۰۰ تابلو و یک ادعا

- مهر نوشت: محمد‌علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر، درباره ۵۰۰ تابلو از آثار هنرمندان بزرگ ایرانی به اهالی فرهنگ و هنر و مسئولان پیام داد.