لطفا کمی صبر کنید

هنر نباید باعث دور شدن بانوان از کانون خانواده شود

فصیحی گفت: اگر یک خانم بتواند بین وظایف هنرمندی، مادر و همسر بودن خود تعادل برقرار کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.