لطفا کمی صبر کنید

توسعه فرهنگی جوهر همه توسعه‌ها است

روح الله جعفری معتقد است که امنیت‌زدایی از عرصه فرهنگی و تغییر نگاه امنیتی به فرهنگ باید در دستور کار قرار گیرد