لطفا کمی صبر کنید

رئیس هیأت داوران کوتاه و سینه‌فونداسیون کن معرفی شد

«برتران بونلو» کارگردان فرانسوی به عنوان رییس هیات داوران بخش فیلم‌های کوتاه و سینه فونداسیون هفتاد و یکمین جشنواره کن معرفی شد.