لطفا کمی صبر کنید

رسانه ملی باید مردمی، مهربان و فعال افکار عمومی را هدایت کند

دکتر علی عسکری با اشاره به نقش ویژه سازمان صدا و سیما در هدایت فرهنگی جامعه گفت: رسانه ملی باید مردمی، مهربان و فعال افکار عمومی را هدایت کند و شور و نشاط را برای جامعه به ارمغان آورد که این کاری بس سترگ و مسئولیتی سنگین است.